Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Partnerstwo na Jurze”

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” rozpoczęła prace nad opracowaniem i uchwaleniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten będzie stanowić podstawę działania LGD w najbliższych kilku latach, dając możliwość wykorzystania funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W celu możliwie najbardziej profesjonalnego przygotowania strategii potrzebna jest współpraca przedstawicieli środowisk lokalnych: podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.

W związku z tym, LGD „Partnerstwo na Jurze” serdecznie zaprasza aktywnych przedstawicieli środowiska społecznego, do przekazywania sugestii i pomysłów na projekty i przedsięwzięcia, których realizację planują Państwo w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekty te dotyczyć będą w szczególności rozwoju przedsiębiorczości, realizacji małych projektów oraz odnowy i rozwoju obszarów wiejskich. Warunkiem realizacji projektów w ramach LSR jest ich ujęcie w ostatecznej wersji dokumentu. Dlatego też niezwykle istotne jest zgłaszanie pomysłów, których realizację wiążą Państwo ze środkami pochodzącymi z LGD „Partnerstwo na Jurze”.

Propozycje projektów należy składać w formie fiszek projektowych (załącznik poniżej). Zgłaszany pomysł na projekt musi być realny, przemyślany i konkretny. Sugestie pochodzące od Państwa umożliwią odpowiednie skonstruowanie celów strategicznych zawartych w finalnej wersji LSR – dzięki temu strategia będzie odpowiadała na rzeczywiste potrzeby organizacji pozarządowych.

Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji mailowo do 25.08.2015 r. jednocześnie na dwa adresy:biuro@partnerstwonajurze.pl oraz do eksperta na adres bartosz.kozuch@mistia.org.pl

Formularz elektroniczny fiszki projektowej

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?