Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – 29 czerca 2015r. o godz. 10:00

PORZĄDEK OBRAD:   I.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad, II.     Wybór Przewodniczącego Zebrania, III.    Wybór Sekretarza Zebrania, IV.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, V.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 26 maja 2015 roku (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia), VI.    Podjęcie uchwały w sprawiezmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” VII.   Interpelacje, zapytania i wnioski Walnego VIII.   Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.   Do pobrania: Projekt uchwały w spr. wyboru przewodniczącego posiedzenia. Projekt uchwały w spr. wyboru sekretarza posiedzenia. Projekt uchwały w spr. zmiany w LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?