MAŁOPOLSKA GIEŁDA AGROTURYSTYCZNA 2015

                        XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna 25-26 kwiecień 2015r.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” weźmie udział w XVIII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej organizowanej przez  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.Głównym celem Giełdy jest promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom całego Województwa Małopolskiego. Jest też dobrą okazją do przedstawienia licznej  publiczności dorobku oraz walorów krajoznawczych poszczególnych regionów Polski.Podczas XVIII Małopolskiej Giełdy Agroturystyki LGD „Brama Beskidu” na wydzielonym stoisku  promować będzie obszar gmin: Stary Sącz i Podegrodzie.
W czasie trwających targów  odbywać się będzie szereg imprez towarzyszących, takich jak prezentacje gospodarstw, kiermasze, pokazy kulinarne oraz wystawy rękodzieła. W związku
z tym zapraszamy Gospodarstwa Agroturystyczne, twórców rękodzieła ludowego, twórców potraw regionalnych zainteresowanych udziałem w owych targach do kontaktu z biurem LGD.Udział w targach przewidziany jest dla ok. 20 osób. W przypadku większej liczby chętnych uczestnicy  zostaną wybrani przez Zarząd   w oparciu o przebieg ich dotychczasowej współpracy  z LGD w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wybrane zostaną osoby prezentujące oferty najlepiej oddające ich lokalny i niepowtarzalny  charakter.Zgłoszenia  do udziału w Giełdzie należy dokonywać za pomocą  formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?