Aktualizacja LSR; aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji LSR oraz Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu – Karta Uwag.

Aktualizacja LSR jest konieczna ze względu na zgłaszane uwagi dotyczące obecnego brzmienia kryteriów przez członków Rady oraz potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu – Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 30.08.2016 roku, godziny 15:00.

    Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia
 

 
Dokumenty do konsultacji:

 

Uzasadnienie zmian

Karta uwag

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 sierpnia (wtorek) 2016r. o godz. 15.00   w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia przy ul. Rynek 2 w Zatorze odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej dotyczące aktualizacji LSR oraz aktualizacji kryteriów wyboru operacji na które serdecznie zapraszamy.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?