12 listopada – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” informuje o zwołaniu na czwartek, 12 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Waryś 327 A, w pierwszym terminie o godz. 16.00 oraz o 16.15 w terminie drugim.

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2015 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).
W związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmującej lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie stanu przygotowań LSR z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Dokonanie zmian w składach organów Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
  7. Aktualizacja listy członków Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
  8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2016.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?