Życzenia


Życzenia

Życzenia

 

                                                                         

OSTATECZNY TERMIN

 Życzenia Życzenia  Życzenia     Życzenia 

 

UWAGA!

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).

Informacja o naborze

 

Informujemy Państwa, iż w zakładce PROW oś 4 Leader znajdują się informacje o aktualnych naborach

ZAPROSZENIE

Życzenia

 

 

 

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

Marek Sowa

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

The resulting consent and understanding is occasionally summarized in a written contract, which is an agreement of what can and cannot take place. Coprophilia , also called scatophilia or scat , is the paraphilia involving sexual arousal and pleasure from feces. While some fantasize about a giantess who is slightly taller than himself, others are interested in giantesses that are hundreds or even thousands of feet tall. Today, pornographic films can be sold or rented on DVD, shown through Internet and special channels and pay-per-view on cable and satellite, and in adult theaters. Such works have also often been subject to censorship and other legal restraints to publication, display or possession. Exhibitionism: Becoming noticeably desperate or wetting oneself with the express purpose of being seen by strangers. The cover is open while the submissive lies down on his back and places his head in the box. A scene where many women have sex with one buy cialis man is referred to as a reverse gang-bang. People may also find masturbating with friends helps lift the stigma they feel surrounding the act. Because some gay men consider heterosexual men to be objects of fantasy, some gay porn producers have almost certainly described some actors as heterosexual to increase sales and publicity for their product. When early sexologists in the late 19th century began to categorize and describe homosexual behavior, hampered by a lack of knowledge about homosexuality or women sexuality, they distinguished lesbians as women who did not adhere to female gender roles and incorrectly designated them mentally ill

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?