Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy pn. Portal Ziemi Myślenickiej (PZM) planowana jest promocja Ziemi Myślenickiej przy pomocy portalu turystycznego http://ziemiamyslenicka.pl. W projekcie uczestniczą trzy Lokalne Grupy Działania, które swoim zasięgiem obejmują obszar powiatu Myślenickiego, są to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, oraz Lokalna Grupa Działania KLIMAS. Stowarzyszenie Integracji Rodziny "WIĘŹ" serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu obszaru LGD Turystyczna Podkowa na warsztaty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pt. Organizacja sześciu bloków warsztatów dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR Turystyczna Podkowa.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?