Zapraszamy na wyjazd studyjny dotyczący Inkubatora Kuchennego

Zapraszamy na wyjazd studyjny dotyczący Inkubatora Kuchennego

Zapraszamy na wyjazd studyjny dotyczący Inkubatora Kuchennego

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, który odbędzie się 22 października 2015 r., a jego celem będzie zapoznanie się z ideą Inkubatora Kuchennego. Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:

e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl
tel. 14 68 44 549
do 19 października 2015 r.

Zapraszamy na wyjazd studyjny dotyczący Inkubatora Kuchennego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?