Zapraszamy na szkolenie dla organów LGD i pracowników biura

Zapraszamy na szkolenie dla organów LGD i pracowników biura

Zapraszamy na szkolenie dla organów LGD i pracowników biura

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na szkolenie dla organów LGD, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00- 19.00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej.

Program spotkania:

  • Rejestracja uczestników, kawa, ciastko
  • Otwarcie szkolenia, omówienie celu i programu, przedstawienie się uczestników
  • Przedstawienie strategicznych dokumentów dotyczących PROW na lata 2014-2020
  • Budowa LSR oraz informacje o przygotowywaniu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) obszaru Śliwkowego Szlaku
  • Przerwa
  • Konsultacje społeczne – szczególna rola mieszkańców zarówno w przygotowaniu jak i na etapie wdrażania LSR
  • Rola organów LGD w przygotowaniu oraz realizacji LSR
  • Konsultacje dotyczące przygotowanych procedur oceny i dokumentów LGD
  • Pytania, wnioski do dyskusji, podsumowanie szkolenia

Zapraszamy na szkolenie dla organów LGD i pracowników biura

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?