Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na siódme spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2015 r. tj. wtorek o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej.
Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?