Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z & 21 p.4 statutu Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy zwołuję Nadzwyczajne Zebranie Członków.  Tematem zebrania będzie  podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie połączenie lub nie z partnerską LGD- Stowarzyszeniem Gorce-Pieniny.  Niejasne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w sprawie finansowania LGD w naszym województwie na lata 2015-2020 spowodowało, że zwlekaliśmy z podjęciem stosownej uchwały.  Obecnie posiadając większą wiedzę na ten temat i będąc zmuszeni terminami  stawianymi przed LGD ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa musimy przedyskutować wspólnie i podjąć ostateczną decyzję w formie uchwały WZC.

Z uwagi na wagę tematu spotkania zachęcam do udziału w zebraniu, które odbędzie się w poniedziałek  13.07.br. w sali GOK w Niedzicy. Rozpoczęcie wspólnego spotkania planujemy na 16.00.  Jednocześnie informuję, że sama dyskusja będzie toczyła się wspólnie z członkami LGD Gorce-Pieniny przy udziale wszystkich 6 wójtów i burmistrza, na obszarze których działają obydwie LGD: Bukowiny Tatrzańskiej, Łapsz Niżnych i  Nowego Targu oraz Ochotnicy, Krościenka, Czorsztyna  i  Szczawnicy. Po wspólnej dyskusji  obydwie LGD na swoich Nadzwyczajnych Zebraniach powinny podjąć ostateczną decyzję w formie uchwały za lub przeciw łączeniu się obu LGD.

Podczas dyskusji będzie możliwość wymiany informacji z obecnym na spotkaniu przedstawicielem firmy przygotowującym lokalną strategię rozwoju dla naszych LGD.

Z wyrazami szacunku

 

 

Prezes LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy Julian Kowalczyk

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?