Zapraszamy do udziału w pracach zespołu ds. opracowania LSR 2014-2022

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z gmin: Bukowina Tatrzańska, Czorsztyn, Krościenko n/D, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, miasta i gminy Szczawnica do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2022.

Celem działalności zespołu jest:

Ø aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,

Ø aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,

Ø inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,

Ø utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem opracowującym LSR,

Ø współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,

Ø pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Liczebność zespołu nie powinna przekraczać 20 osób.

Zainteresowanych udziałem w pracach zespołu prosimy o kontakt telefoniczny.

500 707 911 Krystyna Kubik

793 115 617 Małgorzata Piątek

606 331 004 Julian Kowalczyk

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?