Walne Zebranie CZłonków

PORZĄDEK OBRAD: – Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad, – Wybór Przewodniczącego Zebrania, – Wybór Sekretarza ZEbrania, – Przedstawienie i przyjęcie porzdku obrad, – Przyjęcie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków , – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawiozdania za rok 2014 oraz udzielenia absolutoriumdla: a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej, c) Rady Decyzyjnej, – Podjecie uchwał w sprawie: a) przyjęcia budżetu Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" na rok 2015, b) upoważnienia Zarządu do dokonania zmian w planie wydatków budżetu po,między poszczególnymi działaniami – Interpelacje, zapytania i wnioski, – Zakończenie obrad.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?