Uroczyste przekazanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie, lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich. Uroczyste przekazanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Uroczyste przekazanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?