Spotkanie wójtów i burmistrzów

Najwięcej uwagi poświęcono dyskusji związanej z ustaleniem poziomu dofinansowania. Włodarze gmin członkowskich zgodzili się, iż w nowej perspektywie finansowej będą promowane operacje innowacyjne, generujące nowe miejsca pracy, ukierunkowane na zaspokojenie grup defaworyzowanych, a także operacje, które wykorzystują zasoby lokalne lub dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Spotkanie wójtów i burmistrzów

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?