Spotkanie członków Zarządu z Radnymi Gminy Rzezawa

  Przedstawiono zasady przyznawania środków, m.in. kto może je otrzymać i na jakich warunkach. W ramach działań LSR środki mogą być rozdysponowane na trzy rodzaje operacji: – operacje  realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW, – projekt grantowy, który zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wsparcia (grantów), wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, –  operacje „własne” LGD, w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", zarówno ze strony członków Rady Gminy, jak i zaproszonych gości. Spotkanie członków Zarządu z Radnymi Gminy Rzezawa

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?