Spotkania informacyjne w gminach Liszki i Zabierzów

Spotkania informacyjne w gminach Liszki i Zabierzów

W dniach 27 i 28 lipca br. w gminach Liszki i Zabierzów, odbyły się spotkania informacyjne w związku z rozszerzeniem obszaru stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa o teren wymienionych gmin.

Spotkania miały na celu przedstawienie mieszkańcom obu gmin informacji na temat dotychczasowej działalności LGD oraz możliwości finansowych wynikających z nowego okresu programowania środków unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie spotkań zaprezentowane zostały wyniki realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 oraz działania jakie podejmowało LGD w ubiegłych latach, między innymi w zakresie informowania i promowania obszaru – jego bogactwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego oraz działań związanych z wsparciem doradczym w zakresie realizacji projektów przez społeczność lokalną.

Jednym z elementów spotkania była również dyskusja  na temat potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie rozwoju ich gmin. Podczas dyskusji przedstawiono wiele ciekawych pomysłów, które posłużą LGD jako wskazówki przy opracowywaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. W dyskusji pojawiały się głównie kwestie związane z rozwojem kapitału społecznego oraz budowania niekomercyjnej oferty rekreacyjnej na obszarze, opartej na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

Przed nami czas intensywnych prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Zachęcamy każdego mieszkańca do zaangażowania się w proces opracowania tego dokumentu.

W krótce rozpoczną się także konsultacje społeczne, w których będzie mógł wziąć udział każdy, w tym: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji publicznych, przedsiębiorcy i inni.

O kolejnych etapach prac będziemy na bieżąco informować na www.bliskokrakowa.pl oraz www.facebook.com/bliskokrakowa.

<<< powrót

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?