Kwartet na Przedgórzu | Małopolska Sieć LGD

Kwartet na Przedgórzu

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” jest Lokalną Grupą Działania (LGD) odpowiedzialną za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem publiczno-prywatnym i jest oddolną inicjatywą mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby.

Stowarzyszenie Borzęcińsko-Radłowska Grupa Działania „Przedgórze” powstało na podstawie wpisu do Sądu Rejestrowego w dniu 01 października 2008 roku. Z dniem 25 października 2010 roku w wyniku poszerzenia Stowarzyszenia o gminy Brzesko oraz Dębno Stowarzyszenie „Borzęcińsko-Radłowska Grupa Działania Przedgórze” zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje obecnie teren czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Borzęcin (powiat brzeski), Radłów (powiat tarnowski), Brzesko (powiat brzeski), Dębno (powiat brzeski). Na terenie obszaru LGD zamieszkuje ponad 68.000 mieszkańców.

MISJA STOWARZYSZENIA

Działania integrujące i analityczne przy tworzeniu naszego LGD nad formułowaniem założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoliły określić misję, jaką stawia sobie „Kwartet na Przedgórzu”. Brzmi ona następująco: Zrównoważony rozwój obszaru Przedgórza w oparciu o współpracę mieszkańców, wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego, w nawiązaniu do tradycji i w poszanowaniu zasobów naturalnych i kulturowych.

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin

Tel. 014 68 46 666; Fax. 014 68 46 666
Tel. kom. 883 599 699

e-mail:  biuroprzedgorze@gmail.com

Strona www: http://www.lgdprzedgorze.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od  8.00 do 16.00

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?