Korona Sądecka

LGD działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Statutu. Terenem działania LGD „Korona Sądecka” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka.

 

Głównym zadaniem LGD ”KORONA SĄDECKA” jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania w niej zawarte winny doprowadzić do poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD. Cele te będą realizowane w 3 głównych kierunkach:

  • Rozwój biznesu i jego otoczenia
  • Rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem produktów turystycznych
  • Wzrost standardu życia mieszkańców.

W ramach w/w kierunków planuje się zrealizować szereg celów szczegółowych, które wspólnie przyczynią się do realizacji wizji rozwoju: „Obszar słynący z przedsiębiorczości mieszkańców, atrakcyjny inwestycyjnie, ciekawe miejsce wypoczynku”.

Kontakt

LGD ”KORONA SĄDECKA”

Siedziba i biuro:

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

 

KRS: 0000299101

NIP: 734-328-78-78

REGON: 120634890

 

e-mail:  stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

Strona www: http://www.lgdkoronasadecka.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?