Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”(LGD) powstało w 2006 roku. Prace nad utworzeniem LGD rozpoczęły się od warsztatów oraz szkolenia na temat form prawnych partnerstwa trójsektorowego. Wówczas Lokalna Grupa Działania przyjęła formą prawną stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” odbyło sią 6 lutego 2006 roku, a rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000253287 nastąpiła w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” (wersja z dnia 24.07.2009 r.) – pobierz (.doc)

Założenie Stowarzyszenia oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gorlickiego były głównym celem realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+. W latach 2007-2008 w ramachII Schematu Pilotażowego Programu Leader+ realizowaliśmy projekt pod nazwą „Działania typu Leader+ – naszą szansą”.

W styczniu 2009 roku aplikowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie o środki finansowe na działania Osi 4 – Leader w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW 2007 – 2013). Aby w pełni wykorzystać środki finansowe przypadające na obszar działania naszej LGD została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” (LSR), która stanowiła załącznik do składanego wniosku.

Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 11.674.980 zł i od lipca 2009 roku realizujemy działania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarach wiejskich powiatu gorlickiego.
Obszar działania Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” obejmuje swoim zasiągiem 9 gmin powiatu gorlickiego.
Podział administracyjny gmin wchodzących w obszar działania LGD:

  • BOBOWA– Sołectwa: Bobowa, Siedliska, Brzana, Jankowa, Stróżna, Wilczyska, Sędziszowa
  • BIECZ– Sołectwa: Binarowa, Bugaj, Głęboka, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Racławice, Rożnowice, Sitnica, Strzeszyn
  • GORLICE– Sołectwa: Bielanka, Bystra, Dominikowie, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark, Zagórzany
  • LIPINKI– Sołectwa: Bednarka, Kryg, Lipinki, Pagorzyna, Rozdziele, Wójtowa
  • ŁUŻNA– Sołectwa: Biesna, Łużna, Mszanka, Szalowa, Wola Łużańska
  • MOSZCZENICA– Sołectwa: Moszczenica, Staszkówka
  • ROPA– Sołectwa: Klimkówka, łosie, Ropa
  • SĘKOWA– Sołectwa: Bodaki, Bartne, Czarne, Krzywa, Małastów, Męcina Mała, Męcina Wielka, Nieznajowa, Owczary, Ropica Górna, Siary, Sękowa, Wapienne, Wołowiec
  • UŚCIE GORLICKIE– Sołectwa: Banica, Blechnarka, Brunary, Czarna, Gładyszów, Hańczowa, Izby, Konieczna, Kunkowa, Kwiatoń, Nowica, Regietów, Ropki, Smerekowiec, Stawisza, Śnietnica, Skwirtne, Uście Gorlickie, Wysowa Zdrój, Zdynia