Rozszerzenie obszaru Doliny Karpia w celu realizacji branżowej rybackiej lokalnej strategii Doliny Karpia

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy Państwa, że dnia 20 kwietnia 2015 roku przedstawiciele 7 gmin Doliny Karpia (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator) oraz gmin sąsiednich: Brzeszcze, Kęty i Oświęcim a także przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Karpia i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecza Soły i Wieprzówki” podpisali porozumienie wstępne o współpracy przy opracowaniu i realizacji branżowej rybackiej Lokalnej Strategii Doliny Karpia w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem porozumienia jest opracowanie zasad współpracy przy opracowaniu i realizacji branżowej rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia, która swym zasięgiem obejmowała będzie powiększony o 3 gminy: Brzeszcze, Kęty i Oświęcim obszar Doliny Karpia. 

Branżowa rybacka Lokalna Strategia Rozwoju Doliny Karpia będzie zawierała szereg możliwości rozwoju dla osób z sektora rybackiego, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia obszaru zależnego od rybactwa, jakim niewątpliwie jest obszar Doliny Karpia.

Wyrażamy nadzieję, że praca nad branżową rybacką lokalną strategią Doliny Karpia będzie przebiegała we współpracy społeczności lokalnej, w szczególności osób z sektora rybackiego a także samorządów i zainteresowanych współpracą podmiotów. 

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?