Przegląd kolęd i pastorałek – wyniki konkursu

  Przegląd kolęd i pastorałek - wyniki konkursu Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Nagrody w przeglądzie kolęd i pastorałek współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Celem konkursu było między innymi: kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzenie zainteresowań tą formą artystyczną wśród młodzieży i osób dorosłych. Organizacja przeglądu kolęd i pastorałek miała na celu również pobudzenie społeczności lokalnej do działania, aktywizacja mieszkańców, oraz kultywowanie tradycji naszego regionu. Komisja konkursowa po zapoznaniu się i wysłuchaniu 32 uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek, postanowiła ocenić uczestników w czterech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, w podziale na klasy I – III soliści i IV – VI soliści, oraz duety i zespoły, w kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych, w podziale na solistów, duety i zespoły, w kategorii uczniowie szkół średnich w podziale na solistów, duety i zespoły, oraz w kategorii osoby dorosłe, w podziale na organizacje, tj.: Szkołę Muzyczną, Centrum Kultury i Promocji Igołomia- Wawrzeńczyce, Kazimierski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Igołomia Wawrzeńczyce. Werdykt komisji konkursowej:
– w kategorii  uczniowie szkół  podstawowych:
      –   klasy I-III – soliści:I miejsce –  Barbara Luty, II miejsce – Wiktoria Cabaj, III miejsce – Wiktoria Poszwa,      –    klas IV-V – soliści: I miejsce ex aequo  – Marcin Grzyb, Olga Czarnecka, Justyna Sikora i Nikola Wróbel, II miejsce  – Aleksandra Armatys, III miejsce – Patrycja Niedźwiedź       –   duety: I miejsce ex aequo  – Emilia Kozioł i Nikola Kozioł, oraz Paulina Grudzień i Filip Sagan,       – II miejsce ex aequo   – Wiktoria Rusiecka i Alicja Witkowska, oraz Justyna Gurda i Izabela Palmańczyńska.       – zespoły: I miejsce ex aequo – zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku,oraz zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. – w kategorii  uczniowie szkół  gimnazjalnych:                 soliści: I miejsce ex aequo – Jakub Sowa, Justyna Tomczyk, Justyna Niedopytalska, Aleksandra Brudnik,               duety: I miejsce – Aleksandra Maj i Karolina Żelazowska,               zespoły: I miejsce – zespół wokalny z gimnazjum w Sierosławicach,  – w kategorii  uczniowie szkół  średnich:             soliści: I miejsce ex aequo – Piotr Parada oraz Klaudia Kozioł,          duety: I miejsce – Anna Szwajca i Klaudia Wajda,           zespoły: I miejsce – Zespół wokalny z Liceum w Kazimierzy Wielkiej. – w kategorii  osoby dorosłe – organizacje: Szkoła Muzyczna: I miejsca ex aequo – Wiktoria Maj – solistka, Maja Klita i Małgorzata Kowalczyk – duet, oraz zespół wokalny cyklu sześcioletniego, Centrum Kultury i Promocji Igołomia – Wawrzeńczyce :  I miejsce – zespół wokalny,  Kazimierski Ośrodek Kultury: I miejsce Martyna Bugaj – solistka, Stowarzyszenie Igołomia Wawrzeńczyce:  I miejsce -Zespół Folklorystyczny „Kuźnia". Nagrody ksiażkowe dla laureatów przeglądu koled i pastorałek, zostały ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  i aktywizacja" – PROW 2007-2013. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?