Projekt nowego prawa wodnego oprotestowany przez rybaków

W związku z planowanym wprowadzeniem opłat za pobór wody dla gospodarstw rybackich, opisanych w projekcie Ustawy Prawo Wodne z dnia 5 kwietnia 2016r., Stowarzyszenie Dolina Karpia, biorąc pod uwagę stanowisko sektora rybackiego z obszaru Doliny Karpia, zgłosiło sprzeciw wobec planowanych zasad wprowadzenia oplat za pobór wody.

Przedstawiony projekt Prawa Wodnego zakłada traktowanie hodowców ryb na równi z pozostałymi użytkownikami wód. Podstawową różnicą pomiędzy branżą akwakultury a innymi użytkownikami wód jest fakt, że woda nie jest środkiem produkcyjnym, a stanowi środowisko bytowania ryb oraz pełni wiele pozaprodukcyjnych walorów.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że specyfika branży stawowej oraz wymagania wobec jakości i ilości wody w przypadku procesów hodowli ryb powodują, że pobory wód są znacznie większe niż
w przypadku praktycznie wszystkich innych branż – zwłaszcza w porównaniu do przychodów generowanych z hodowli ryb. Dlatego ogólna logika według której zaproponowano naliczanie opłat za pobór wód w formie stałej i zmiennej oraz stawki zwłaszcza dla poborów dla opłaty zmiennej powodują, że w realnych sytuacjach istniejących gospodarstw opłaty częstokroć przekraczają ponad 10 – krotnie roczne przychody. Dodatkowo projekt ustawy wprowadza obowiązek instalacji certyfikowanych urządzeń do stałego monitorowania ilości pobieranej i odprowadzanej wody co jest  bardzo kosztowne. W przypadku stawów karpiowych punktów poboru i zrzutu jest wiele, instalowanie na każdym urządzenia jest niemożliwe, a rozliczanie za utratę wody, w przypadku wystąpienia suszy, powodzi, opadów czy innych zjawisk atmosferycznych jest nierealne.

W dniu 6 maja 2016r. został także przestawiony materiał w TVP Kraków, w którym swoje stanowisko dotyczące projektu Ustawy wyrazili pan Franciszek Sałaciak – Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz pan Jerzy Adamek – Dyrektor Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze.

Materiał z TVP Kraków

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?