Posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD: I. Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia IV. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, V. Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu. VI. Zakończenie obrad Zarządu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?