Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce

Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce

Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych pt. „Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce”, który odbędzie się 14 grudnia 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Śliwkowego Szlaku. Celem spotkań będą konsultacje społeczne dotyczące opracowania zasad wyboru operacji, kryteriów wyboru operacji, procedury monitoringu i ewaluacji LSR oraz planu komunikacyjnego a bezpośrednio – dyskusja przy kawie i śliwce! Serdecznie zapraszamy.

Data Godzina Gmina Miejsce
14.12.2015 r. 14.00-16.00 Czchów Urząd Miejski w Czchowie
Gnojnik Centrum Kultury w Gnojniku
Gródek nad Dunajcem Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem
Iwkowa Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Korzenna Centrum Kultury w Korzennej
Lipnica Murowana Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
Łososina Dolna Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?