Podsumowanie spotkań konsultacyjnych

W dniu 24 września 2015 roku w gminach wchodzących w skład LGD. tj.
w Czorsztynie, Krościenku nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy odbyły się spotkania konsultacje w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru  LGD Gorce-Pieniny.
W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze LGD. Wypracowane wnioski i rozwiązania zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii.Spotkania konsultacyjne były kolejnym etapem w procesie prac nad strategią opracowywaną w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim zaangażowaniem mieszkańców.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” kontynuuje prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do włączania się w proces  przygotowywania strategii poprzez  udział w badaniach ankietowych, w spotkaniach w MOBILNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM zorganizowanym w każdej gminie wchodzącej w skład LGD oraz wypełnienie fiszki projektowej.Zapraszamy również na KONSULTACJE PRZY KAWIE w biurze stowarzyszenia w Krościenku, Rynek 32 (budynek strarej plebanii). Zachętą do udziału w konsultacjach niech będzie gadżet niespodzianka, który Państwo otrzymacie. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD Gorce-Pieniny będzie dysponowało środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru m.in.: premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury turystycznej, promocję obszaru objętego LSR. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych. Szczególne podziękowania składamy Wójtom Gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Burmistrzowi Szczawnicy za pomoc w zorganizowaniu spotkań i udostępnienie sal. Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”. Zarząd StowarzyszeniaLGD „ Gorce-Pieniny”  Podsumowanie spotkań konsultacyjnych

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?