Planowanie działań LGD w latach 2014-2020 – prośba o aktywne włączenie się w prace nad dokumentem strategicznym

Mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem i uchwaleniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, będącej dokumentem planistycznym, wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, a także metody weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni obszaru, tworzonego przez pięć gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

Przygotowywana nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie stanowić podstawę działania LGD „Partnerstwo na Jurze” w perspektywie kilku najbliższych lat. Aby jak lepiej przygotować ten dokument, potrzebna jest współpraca różnych środowisk lokalnych: podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Moderatorem całego procesu będzie FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegać będą na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Chcemy powiązać zadania, które zostaną zapisane w Strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzięki temu zwiększymy nasze szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.

Pierwszym krokiem jest opracowanie analizy obszaru poprzez zebranie informacji od mieszkańców. Wyniki badania pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowych działań LGD, a także umożliwią wskazanie słabych i mocnych stron współpracy w ramach partnerstwa. Bardzo prosimy o aktywny udział w opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju między innymi poprzez wypełnienie interaktywnej ankiety (link poniżej) aby cele i zadania Strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców.

http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzej1j9v7ezj7g3s2wr2lsc

Serdecznie dziękujemy!

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?