Odpowiedź na nierzetelną publikację w BIM

W związku z opublikowaniem w lipcu na łamach Brzeskiego Magazynu Informacyjnego BIM artykułu, w którym znalazły się nieprawdziwe informacje o naszym Stowarzyszeniu, zwróciliśmy się do redakcji z prośbą o zamieszczenie wyjaśnienia, które ukazało się w kolejnym wydaniu miesięcznika. Redakcja uznała jednak, by sprawy na tym nie kończyć i opublikowała jeszcze jeden autorski artykuł o „Kwartecie” pod znamiennym tytułem „Riposta”. Odpowiedź na ten kuriozalny w swej wymowie tekst Stowarzyszenie skierowało do red. naczelnej BIM-u Małgorzaty Cuber i przesłało ją do wiadomości przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku. Oto treść naszego pisma:

           Szanowna Pani,

          ze zdumieniem przeczytaliśmy zamieszczony w numerze wrześniowym tekst autorstwa Waldemara Pączka „Z Kwartetem czy w duecie? – Riposta”, który odnosił się do wyjaśnienia Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, opublikowanego w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych we wcześniejszym artykule tego autora. Niestety – z akceptacją Wydawcy i Redaktora Naczelnego – po raz kolejny Waldemar Pączek ujawnił brak elementarnej wiedzy o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania, co zresztą przyznał z rozbrajającą szczerością. Natomiast, przedstawiając punkt widzenia tylko jednej strony problemu, zbagatelizował fundamentalną powinność dziennikarską, nakazującą autorowi zachowanie obiektywizmu. Ponadto, myląc istotne fakty nie dochował należytej rzetelności, narażając przy tym na szwank dobra osobiste innych. Wreszcie, nie zadał sobie trudu, by zweryfikować prawdziwość przekazywanych mu informacji przez wybranych rozmówców.

         „Riposta” Pączka jest w swej formie kuriozalna i trudno ją uznać za „ciętą, trafną odpowiedź”. Z jednej strony bezceremonialnie przyznaje się on do popełnionych błędów,
a z drugiej brnie w karkołomne tłumaczenia, mające na celu zdeprecjonowanie autorów wyjaśnienia. Myli przytaczane liczby i proporcje, przeprasza za insynuację „nieetyczności” działania Stowarzyszenia i kierownika biura, prawem prasowym usprawiedliwia fakt ukrywania się pod pseudonimem, a ważną dla lokalnej społeczności problematykę sprowadza do kategorii wątpliwej jakości żartu. Szczytem ignorancji jest natomiast jego polemika
z obowiązującymi regułami dotyczącymi rozdziału środków unijnych w programie LEADER („po części mogę się zgodzić”?!). Swoim tekstem dowiódł, że kompletnie na tym się nie zna, a szkoda, bo gdyby zechciał, by ktoś mu te zasady objaśnił, to dowiedziałby się, że ilość pozyskanych dotacji nie zależy od ilości mieszkańców poszczególnych gmin, ani od wysokości uiszczanych składek członkowskich, lecz od liczby złożonych wniosków. Zamiast więc w sposób jak najbardziej niestosowny zachęcać do czytania jego tekstu „ze zrozumieniem”, lepiej byłoby, żeby sam przeszedł nie tylko kurs dobrego wychowania, ale także zanim cokolwiek napisze, zapoznał się z tematyką, którą chce się zajmować.

          Jednak do ironicznej i napastliwej formy tekstu Waldemara Pączka nie będziemy się odnosić. Nie mamy też zamiaru pouczać Wydawcy i Redakcji w zakresie prawa prasowego, lecz jeśli ktoś podejmuje się wydawania gazety, to powinien wiedzieć, że sprostowanie jest zgoła czymś innym niż wyjaśnienie, polemika czy „riposta”… Nie wymagamy kolejnych, zresztą dość oryginalnych „przeprosin”, apelujemy jedynie o zachowanie w publikacjach BIM choćby odrobiny przyzwoitości i obiektywizmu, a także uszanowanie ludzi, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności. Ważniejsze wszak jest to, by pismo wydawane za publiczne pieniądze nie było miejscem żenujących „ripost” oraz nie stawało się propagandowym narzędziem w ręku lokalnych polityków.

 

Teksty zamiszczone w BIM:

BIM – czerwiec 2015

BIM – lipiec/sierpień 2015

BIM – wrzesień 2015

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?