Ocalić od zapomnienia – Cmentarz nr 159 w Lichwinie

Na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, obejmującej gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, znajdują się 42 cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej – czyli z lat 1914-1918. Wiele z nich położonych jest w urokliwych miejscach. Na co dzień mijając je niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wartości historycznej i kulturowej tych obiektów cmentarnych.

Budową cmentarzy wojennych, posiadających walory architektoniczne, zajmował się Wydział Grobów Wojennych wchodzący w skład armii austro-węgierskiej. W wydziale tym znaleźli się wybitni architekci, artyści i rzemieślnicy, którzy zajmowali się projektowaniem i budową cmentarzy.

Od momentu ich powstania mija prawie 100 lat czyli okres całego wieku, a czas nie był łaskawy dla tych obiektów. Wiele z nich uległo zniszczeniu i wymaga gruntownego remontu. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała realizuje obecnie projekt przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, który dotyczy wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym nr 159 w Lichwinie (Meszna Opacka).

Cmentarz wojenny nr 159 w Lichwinie jest jednym z ładniejszych cmentarzy wojennych położonych w okręgu tarnowskim i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kształtem przypomina prostokąt i do jego ogrodzenia wykorzystano żywopłot.

Na cmentarzu tym pochowano łącznie 100 żołnierzy z czego 69 żołnierzy z armii rosyjskiej, 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 9 żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Znane są nazwiska 32 pochowanych. Ze względu na ogrom prac koniecznych do realizacji, remont cmentarza został podzielony na etapy. W ramach naszego kolejnego zadania publicznego obejmującego etap I dla tego cmentarza – zlikwidowano obramowania, uzupełniono mogiły w nagrobki, poddano renowacji nagrobki, uzupełniono 19 nagrobków w tablice nagrobne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?