Konsultacje społeczne w Gminie Drwinia

  W konsultacjach wzięły udział 22 osoby, w tym przedstawiciele lokalnych władz, tj. Pan Mariusz Kracik – Zastępca Wójta Gminy Drwinia i Pan Radny – Roman Gołębiowski, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli, przedstwicielki KGW, parafii, przedsiębiorcy, rolnicy, lokalni liderzy. Jednym słowem mieszkańcy gminy. Konsultacje społeczne w Gminie Drwinia Spotkanie przeprowadziła P. Teresa Sznajder – Prezes Zarzadu Nadwiślańskiej grupy Działania "E.O.CDENOMA", która przedstawiła i omówiła ogólne wytyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Następnie omówiono harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju i przedstawiono potencjał rozwojowy LGD. Po krótkim wprowadzeniu uczestników spotkaniwa w zagadnienia dotyczące analizy strategicznej zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego, Pani Prezes zachęciła mieszkańców do dyskusji i wymiany podlądów dotyczących mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń gminy Drwinia. Konsultacje społeczne w Gminie Drwinia Na zakończenie konsultacji, uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące nowego okresu progamowego. Konsultacje społeczne w Gminie Drwinia    

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?