KONFERENCJA „ROLA MAŁOPOLSKICH LGD W KSZTAŁTOWANIU DIALOGU OBYWATELSKIEGO”

Szanowni Państwo,

8 CZERWCA BR. w AUDITORIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO odbędzie się WSPÓŁORGANIZOWANA WRAZ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KONFERENCJA PT. „ROLA MAŁOPOLSKICH LGD W KSZTAŁTOWANIU DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.

W konferencji będącej podsumowaniem projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”, którą Patronatem Honorowym objął Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Marek Sowa, uczestniczyć będą m.in. Zarząd Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz TV Kraków.

Spotkanie rozpocznie od debaty nt. aktywnej działalności społeczeństwa obywatelskiego na rzecz lokalnej społeczności i stymulowanie rozwoju obszaru w kontekście podejścia LEADER, w której uczestniczyć będą przedstawiciele zaproszonych instytucji,w tym m.in.: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, p.Andrzej Kulig – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kraków, p. Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Bomba – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele lokalnych samorządów, przedstawiciele małopolskich federacji oraz przedsiębiorcy.

Zapraszamy

Program konferencji 8 czerwca 2015

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?