Karta zgłoszenia projektu do LSR na lata 2014-2020

 Szanowni Państwo! 

Przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” do wzięcia udziału w jej tworzeniu.

Aby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, która określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalna kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

Rozpoczynają się prace nad planowaniem strategii na 5 lat (do 2020 roku) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Strategia będzie podstawą do dysponowania przyznaną pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie. Praca nad strategią musi być konsultowana w jak najszerszym gronie mieszkańców.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” do udziału w opracowywaniu nowej Strategii Rozwoju poprzez uzupełnienie karty projektowej.
Kartę prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do naszego biura w Warysiu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?