Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCH

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:15 – 15:30Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCHStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od kilku lat prowadzi badania poświęcone jednym z najważniejszych źródeł do tożsamości lokalnej mieszkańców. Są nimi kościelne księgi metrykalne, zaprowadzone przez Kościół katolicki specjalnym dekretem na Soborze Trydenckim w 1563 roku. Powszechnie źródło to zachowało się w omawianych parafiach od końca XVI stulecia i bez większych luk.
Księgi obejmują osoby zaślubione, urodzone i zmarłe w poszczególnych osadach podkrakowskich. Nadto zawierają dane o rodzicach, rodzicach chrzestnych, świadkach ślubu i okolicznościach śmierci. Zasadnicza zmiana w jakości danych przyszła wraz z wprowadzeniem formularza austriackiego (1797 rok), który w części terenu objętego później zaborem rosyjskim przybrał inną, opisową formę, a od 1863 roku był pisany cyrylicą (ułatwieniem był indeks nazwisk na końcu każdej księgi).

Pierwszy etap projektu Stowarzyszenia obejmował inwentaryzację i digitalizację wybranych zespołów metrykalnych (parafie Czulice, Raciborowice, Rudawa i Więcławice). Utworzono pierwsze bazy danych (do wglądu w załączniku), zespalające wszystkie informacje jakie o naszych przodkach zapisano w metrykach. Baza danych ma rozpisane informacje w bazie programu Ms Excel o wszystkich faktach odnalezionych w zapiskach.

W dalszej kolejności została wytypowana do szczegółowych analiz duża staropolska parafia Więcławice. Zamierzeniem projektu jest zindeksowanie ksiąg metrykalnych od najstarszych do roku 1900 włącznie i udostępnienie ich w postaci wyszukiwarki. Nazwiska zostały ujednolicone, ustandaryzowane i uwspółcześnione przez osoby zajmujące się naukowo tym obszarem, demografią historyczną i archiwistyką.

Pobierz pliki:
Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCHBaza Poglądowa Raciborowice
Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCHBaza Poglądowa Więcławice

Bibliografia (wybór):

1. K. Gołąb-Malowicka, W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie, Kraków 2008.
2. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
3. Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej, ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej mieszkańców, pod red. M. Wyżgi, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków-Raciborowice 2011
4. M. Wyżga, Sprawozdanie z konferencji „Księgi metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości historycznej mieszkańców. Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej”, Kraków-Zielonki, 8 IV 2011 [w:] „Przeszłość Demograficzna Polski” 30, 2011, s. 139-140.
5. M. Wyżga, Archiwa parafialne w badaniach nad historią lokalną, [w:] „Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny”, t. 15, 2013, s. 45-53.

Przykładowa zapiska metrykalna ślubu, parafia Więcławice, XVII wiek:

Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCH

Aplikację można pobrać na
urządzenia z IOS i Android
Sklep App Store (IOS)
Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCH

Sklep Google Play (Android)
Historyczne księgi metrykalne z parafii na obszarze Korony Północnego Krakowa BAZY DANYCH

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?