Harmonogram konsultacji społecznych 2014-2020

 Drodzy mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gorce Pieniny! Trwają  prace nad opracowaniem  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2022 dla Lokalnej Grupy Działania Gorce Pieniny. Opracowany dokument umożliwi nam pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013 – 2020 na realizację zadań, inwestycji i wydarzeń, które określimy w strategii.
Aby zapewnić
udział lokalnej społeczności przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD.  Znamy już terminy konsultacji społecznych, które obejmują spotkania w gminach Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn oraz Miasto i Gminę Szczawnica. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych
 i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 Spotkania konsultacyjne odbędą się 24-09-2015r. tj. czwartek według niżej przedstawionego harmonogramu:     v  Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, Urząd Gminy, godz.9.00v  Krościenko n/D, ul. Rynek 35, Urząd Gminy, godz. 11.30v  Szczawnica, Szalaya 103, Urząd Miasta, godz. 14.00v  Maniowy, ul. Gorczańska 3, Urząd Gminy, godz. 16.30 Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Oddolne podejście zapewni  właściwe zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności, co z kolei ukierunkuje finansowanie w potrzebne obszary. O pozostałych spotkania w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej. Małgorzata Piątek  Harmonogram konsultacji społecznych 2014-2020

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?