Formularze wniosków już dostępne

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się aktualne wersje dokumentów (m.in. formularze wniosków) związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem operacji w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)- otwórz

3. Biznesplan (wersja 1z)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) – otwórz

7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

10. Narzędzia pomocnicze:

  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel) – wersja 1z

 


 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz
3. Biznesplan (wersja 1z)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)
5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

 


 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz
3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz


Zapisz

Zapisz

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?