Efekty konsultacji społecznych w Koszycach

W spotkaniu wzięło udział 29 osób, w tym Wójt Gminy Koszyce – Pan Stanisław Rybak, pracownicy adminiastracji publicznej, przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, radni gminy, przedstawicielkiStowarzyszeń oraz mieszkańcy z terenu gminy Koszyce. Tradycyjnie, spotkanie poprowadziła Pani Teresa Sznajder – Prezes Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA". Mają na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę dotyczącą pozyskiwania środków unijnych, Pani Teresa omówiła dotychczasową działalność LGD oraz przedstawiła pokrótce zrealizowane projekty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych na terenie gminy Koszyce. Efekty konsultacji społecznych w Koszycach Następnie Pani Prezes przedstawiła zgromadzonym osobom ogólne zasady dotyczące pozyskiwania śrokdów oraz wytyczne dotyczące nowego okresu programowego PROW 2014-2020. Po krótkiej przerwie, prowadząca spotkanie, przeszła do diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie gminy Koszyce. Pozwoliło to określić istniejące, rzeczywiste i aktualne dostrzegane przez uczestników spotkania problemy, niezaspokojone potrzeby, oraz niewykorzystane zasoby i potencjał lokalnej społeczności. Zgormadzone informacje pozwoliły zobrazować stan faktyczny, co umożliwiło przeprowadzenie analizy SWOT. Zostało wyjaśnione uczestnikom spotkania, na czy taka analiza polega oraz jaki jest jej cel. Efekty konsultacji społecznych w Koszycach Osoby biorące udział w konsultacjach społecznych, podzieliły sie na 4 grupy, z których każda pracowała nad jedny zadagnień: szanse, zagrożenia, mocne strony, słabe strony. Po wyczerpaniu pomysłów, efekty pracy w grupach zostały zaprezentowane przez liderów. Wywiązała się współna dyskusja dotycząca posczególnych składowych analizy SWOT. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników wypełnił akietę dotyczącą przyszłego okresu programowego PROW na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?