Aktualizacja LSR oraz harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – konsultacje społeczne


Aktualizacja LSR oraz harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – konsultacje społeczne

Aktualizacja LSR oraz harmonogramu planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - konsultacje społeczne

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz Załącznika nr 2 do Umowy ramowej Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do wyżej wymienionych dokumentów

w szczególności w zakresie: wysokości wsparcia (% dofinansowania) dla organizacji pozarządowych oraz terminów naborów na działania: 1.2.1 ”Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych”, 1.3.2 ”Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego jako wkład w zachowanie tradycji” oraz 1.1.1 ”Podnoszenie kompetencji społeczeństwa lokalnego, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych”. Zmiany w wyżej wymienionych zakresach prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmian LSR, telefonicznie: 14 68 44 549, 661 242 363 lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 2 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

  1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).
  2. Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Załącznik nr 2 do Umowy ramowej)
  3. Formularz zmian LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?