Aktualizacja LSR na lata 2014-2020 konsultacje społeczne


Aktualizacja LSR na lata 2014-2020 konsultacje społeczne

Aktualizacja LSR na lata 2014-2020 konsultacje społeczne

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do LSR (wskaźniki realizacji LSR), procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji. Zmiany do wyżej wymienionych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmian LSR, telefonicznie: 14 68 44 549, 661 242 363 lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 23 maja 2016 r. do godz. 16.00.

  1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR)
  2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
  3. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
  4. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
  5. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”
  6. Formularz zmian LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?