6 lat minęło

Pierwszą umowę dotyczącą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała (LGD) podpisała w połowie 2009 roku. Na mocy tej umowy do naszej dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 7 117 320,00 zł. Są to pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER.

Dzięki tym środkom LGD Dunajec-Biała miała możliwość dofinansowania w trybie otwartych konkursów projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz szeroko rozumianych działań w obszarze aktywności sportowo-kulturalnej i nie tylko mieszkańców obszaru objętego LSR tj 63 wsi obszaru całego LGD Dunajec-Biała.

Dofinansowywane projekty musiały być zgodne z LSR naszego LGD tj. wpisywać się w przynajmniej jeden z 4 celów ogólnych LSR:

  • Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Dunajec-Biała
  • Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru Dunajec-Biała w oparciu o produktu lokalne i rzemiosło
  • Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Dunajec-Biała
  • Rozwój potencjału ludzkiego obszaru Dunajec-Biała

W ciągu 6 lat naszej pracy (2009-2014) w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków dofinansowanie otrzymało 11 przedsiębiorców w kwocie blisko 1 mln. zł, aż 27 projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w łącznej kwocie pomocy ok. 3,5 mln. zł oraz 62 projekty w ramach działania Małe projekty w kwocie ok. 1 mln zł co razem daje wsparcie dla 100 projektów na kwotę pomocy ok. 5,5 mln złotych.

Dzięki inicjatywie LEADER i LGD Dunajec-Biała na naszym terenie powstały nowe miejsca pracy, zarówno stałe jak i sezonowe, wybudowano boiska sportowe, place zabaw, parkingi, obiekty infrastruktury turystycznej i wiele innych. Wszystkie projekty zostały opisane w raporcie który można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.dunajecbiala.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z LGD w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?