Znak ChNP dla Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca zagrożony!

Do końca marca 2016 roku do biura LGD Dunajec-Biała zgłosił się tylko jeden producent Fasoli Piękny Jaś, który w przewidzianym terminie złożył wniosek o objęcie go procesem certyfikacji w celu uzyskania uprawnienia do posługiwania się nazwą Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca ChNP. Fasola dla której po poprawnym przebiegu procesu certyfikacji zostanie nadany certyfikat ChNP uprawiana jest w Gminie Pleśna.

Jest to bardzo słaby wynik, zaś od nadania Fasoli Piękny Jaś znaku ChNP minęło już 5 lat, bowiem to w dniu 25 października 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1073/2011 z dnia 20 października 2011 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasola z Dolny Dunajca (ChNP).

Czy grozi nam utrata tego Certyfikatu ? Taka groźba jest jak najbardziej realna! Tym bardziej, że jeśli w 2016 roku procesowi certyfikacji nie poddałby się przynajmniej jeden producent lub w 2016 roku nie zostanie nadany przynajmniej jeden certyfikat – Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca może zniknąć z Unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

Co może wynikać z utraty certyfikatu ChNP dla Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca ?

  • Lista krajowa straci jeden produkt zaś lista województwa Małopolskiego z 11 produktów zarejestrowanych w Brukseli będzie miała już tylko 10 choć samo województwo obroni pozycję lidera w kraju,
  • Gminy na terenie których ta Fasola jest produkowana stracą ogromną promocję finansowaną z budżetu Unii Europejskiej, z środków krajowych czy z środków Samorządu Województwa Małopolskiego. Skończą się programy telewizyjne, promocja w trakcie targów krajowych i zagranicznych, materiały promocyjne,
  • Sami producenci stracą ochronę wynikającą z Unijnego systemu ochrony dla produktów regionalnych i tradycyjnych, możliwość udziału w wydarzeniach promocyjnych jak również dostęp do rynku Unijnego w segmencie żywności wysokiej jakości.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?