Zmiany w organach Stowarzyszenia

Zmiany w organach Stowarzyszenia

Zmiany w organach Stowarzyszenia

Podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 2 lipca 2015 r. dokonano zmian w organach Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. W wyborach uzupełniających do Zarządu powołano Krzysztofa Ogorzałka z gminy Korzenna, a do Komisji Rewizyjnej Alojzego Janusza również z gminy Korzenna. Podczas zebrania podjęto uchwałę zwiększającą skład Stowarzyszenia. W wyborach uzupełniających do Rady powołano następujące osoby:

  • Anna Skiba – Ratusznik (gmina Czchów)
  • Helena Gałęziowska (gmina Gnojnik)
  • Edyta Cepiga (gmina Gródek nad Dunajcem)
  • Marek Strzelec (gmina Iwkowa)
  • Monika Stawiarska (gmina Korzenna)
  • Justyna Mokrzycka (gmina Korzenna)
  • Wiesław Mróz (gmina Korzenna)
  • Gmina Korzenna reprezentowana przez Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona
  • Kinga Kozioł – Matlęga – członek Rady (gmina Lipnica Murowana)
  • Gmina Łososina Dolna reprezentowana przez Wójta Gminy Łososina Dolna Stanisława Golonkę

Do Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji powołano Andrzeja Kubisza ( gmina Korzenna). Ostatnią zmianą w organach było wybranie na Wiceprezesa Zarządu Jarosława Gurgula z gminy Czchów.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?