Zmiany w kryteriach wyboru operacji


Zmiany w kryteriach wyboru operacji

Zmiany w kryteriach wyboru operacji

Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia w dniach 6 września oraz 21 września 2016 r. dokonał zmian w Kryteriach wyboru operacji oraz Kryteriach wyboru grantobiorców Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku” polegających na: doprecyzowaniu opisu i uzasadnienia następujących kryteriów: Korzystanie z doradztwa, Innowacyjność, Oddziaływanie na środowisko przeciwdziałanie zmianą klimatu, Wsparcie osób ze zdefiniowanych w LSR grup defaworyzowanych, Poziom przygotowania operacji, Zintegrowanie branży gospodarczych, Tworzenie miejsc pracy, Wzmocnienie przedsiębiorczości w ramach wybranych zakresów oraz przeniesieniu kryteriów Tworzenie miejsc pracy i Miejsce realizacji operacji w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury z kryteriów premiujących do kryteriów podstawowych. Zaktualizowany dokument po akceptacji Samorządu Województwa dostępny będzie na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl oraz w biurze Stowarzyszenia (tel. 603 309 116, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?