Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 18.02.2015r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” dokonał oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę i wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym o numerze 1/2015 z dnia 05.02.2015r. W terminie do 16.02.2015r. do godz. 15.00 złożonych zostało 10 ofert.

Pragniemy poinformować , iż do realizacji zadania :
Przygotowanie, wydanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego biuletynu podsumowującego działalność LGD „Brama Beskidu”, stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiającego „Dobre praktyki” w ramach osi 4 –LEADER 2007-2013 z obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”Zarząd LGD „Brama Beskidu” wybrał ofertę złożoną przez firmę :Agencja Reklamowa i Wydawnictwo PROMO-studio43-450 UstrońOferta cenowa przedstawiona przez w/w Wykonawcę
wynosiła 4305, 00 zł

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?