Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 18.02.2015r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” dokonał oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę ofert złożonych w zapytaniu ofertowym o numerze 1/2015 z dnia 05.02.2015r. W terminie do 16.02.2015r. do godz. 15.00 złożonych zostało 9 ofert. Zgodnie z punktem 5 ppkt.3 zapytania ofertowego nr 2/2015 z dnia 05.02.2015r. poproszono o negocjacje w sprawie ostatecznej ceny przedmiotu zamówienia dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki w postępowaniu ofertowym i zaproponowali najniższe ceny .Wobec powyższego Zarząd LGD „Brama Beskidu” w dniu 19.02.2015r. do realizacji zadania :

„Przeprowadzenie ewaluacji ex-post wdrażania LSR-końcowa ocena stanu wdrażania LSR w wymiarze rzeczowym i finansowym”

wybrał ofertę złożoną przez:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” Alina Plata
Gostwica 200, 33-386 PodegrodzieOferta cenowa przedstawiona przez w/w Wykonawcę
wynosiła 4700,00 zł

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?