Zapytanie ofertowe- opracowanie Strategii na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Podhalańska Lokalna Grupa Działaniaz siedzibą w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2w związku z ubieganiem się o Wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD
obejmującej 5 gmin: Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Kościelisko, Czarny Dunajec
 LSR zostanie opracowana w oparciu o  PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 zredagowany przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Elementy prac nad LSR obejmować będą co najmniej:Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawierać będzie przynajmniej następujące elementy:Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przekazana zleceniodawcy w wersji papierowej i elektronicznej.Termin i miejsce składania ofert:Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w terminie do 11 maja 2015 r. do godziny 12:00, w biurze LGD– osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydowała;– 80% cena– 20% wykazanie doświadczenia w pisaniu StrategiiInformacje dodatkowe:Zapraszamy do złożenia oferty.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?