ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD obejmującej 4 gminy: Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Szczawnica;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny zaprasza do złożenia oferty cenowej na:   opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD
obejmującej 4 gminy: Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Szczawnica
  LSR zostanie opracowana w oparciu o PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 zredagowany przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;1.    Zamawiający:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce Pieniny” 
z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,
NIP 7352649200, REGON 120203871,  KRS 0000249150;2.    Elementy prac nad LSR obejmować będą co najmniej:3.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawierać będzie przynajmniej następujące elementy:4.     Termin i miejsce składania ofert:
        Ofertę należy złożyć na formularzu Stowarzyszenia (załącznik nr 1) w terminie do 23 marca 2015 r. do godziny 12:00,  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@leadergorce-pieniny.pl. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
5 .  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: o wyborze najkorzystniejszej ofert będzie decydowała cena;
6.   Informacje dodatkowe: Zapraszamy do złożenia oferty!Zarząd Stowarzyszenia
LGD „Gorce – Pieniny”
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD  obejmującej 4 gminy: Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Szczawnica;

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?