Zaproszenie na WZC w dniu 04.11.2016 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalne Grupy DziałaniaZarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
dniu 0411-2016 r. o godzinie 16:30 w biurze Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310Proponowany program Walnego Zebrania CzłonkówOtwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;Wybór Przewodniczącego Zebrania;Wybór Sekretarza Zebrania;Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;Wybór Komisji Uchwał i wniosków;Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczejPrzyjęcie protokołu nr 3/2016 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 27-09-2016 rok;Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu StrowarzyszeniaPodjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia tekstu jednolitego statutu StowarzyszeniaWybory uzupełniające do Rady, podjęcie uchwały.Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;Wolne wnioski;Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 3/2016 z dnia 27.09.2016r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 04.11.2016r.Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?