Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD "Gorce-Pieniny"

 Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015r. o godzinie 16:00 w Restauracji Klasyczna w Krościenku n/D.                                                             
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 
1.    Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania;3.    Wybór Sekretarza Zebrania;4.    Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;5.    Wybór komisji Uchwał i Wniosków;6.    Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;7.    Przyjęcie protokołu nr III/2015 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia
12 listopada 2015r.;
8.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie:  uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”;9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu RadyStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie:  przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;13.Wniosek Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”  o odwołanie z funkcji członka Rady;14.Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny; 15.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny;16.Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady i zmiany uchwały Nr III/13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”; 17.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny;18.Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – zmiany uchwały Nr III/14/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”; 19.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;20.Sprawy różne;21.Wolne wnioski;22.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.   Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków III/2015 z dnia 12 listopada 2015r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 18 grudnia 2015r..  Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.
                                                                                   Zarząd LGD                                                                                 „Gorce-Pieniny”
   

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?