ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Termin: 30.06.2015r. godz. 14.00

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2015r. o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej w  miejscowości Lipowe (Gmina Limanowa).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia za 2014 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

7. Podjęcie Uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 r.

– w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Stowarzyszenia za 2014 r.

– w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2014 r.

– przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego Stowarzyszenia

– w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016

– w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” o gminę Laskowa i Miasto Limanowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, dotyczącymi porządku obrad Walnego Zebrania Członków, które dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia oraz do pobrania na stronie www.lgdlimanowa.eu (poniżej).

 

Dodatkowo Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, powołując się na Uchwałę nr 10/2014 z dnia 13.03.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uprzejmie przypomina o konieczności zapłaty składki członkowskiej na rok 2015 przez członków sektora społecznego oraz gospodarczego w wysokości 30,00 zł .

Składkę członkowską w ustalonej wysokości, należy uiścić na wskazany poniżej numer rachunku bankowego LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”:

Bank Spółdzielczy w Limanowej

nr rachunku : 48 8804 0000 0000 0010 4104 0001

 

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia informuje, że bezpośrednio po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w budynku świetlicy wiejskiej w Lipowym, odbędzie się degustacja potraw lokalnych, przygotowanych przez KGW z obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

 

 

 

M.Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?