Zaproszenie na Walne Zebranie 2/2015

Uprzejmie informuję, iż dnia 24 lutego 2015 roku (wtorek) o godzinie 16.15 w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”.Głównym celem Walnego Zebrania jest sprawozdawczość za rok 2014 oraz kończąca się kadencja Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.Z uwagi na powagę tematyki zebrania bardzo prosimy o obecność oraz potwierdzenie przybycia.Serdecznie zapraszam
Prezes Stowarzyszenia

   LGD „Wielicka Wieś”
Wiesław Malarczyk
Planowany porządek obrad znajduje się w rozwinięciu. Porządek Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 24.02.2015 r. 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków.2. Sprawdzenie quorum.3. Wybór Przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2014 oraz sprawozdania z dwuletniej kadencji Zarządu. 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2014 oraz dwuletniej kadencji oraz wniosku o udzielenie organom LGD absolutorium.8. Dyskusja 9. Podjęcie Uchwał:
    * w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
    * w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
    * w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 201410. Wybór nowego:
    – Zarządu
    * ustalenie liczby członków Zarządu (3 – 5 osób)
    – Rady
    * ustalenie liczby członków Rady (12 – 30 osób).
    – Komisji Rewizyjnej
    * ustalenie liczny członków Komisji rewizyjnej (3 – 5 osób).11. Ukonstytuowanie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015- 2017.12. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia nowych władz Stowarzyszenia:
     * Uchwała w sprawie wyboru Zarządu.
     * Uchwała w sprawie wyboru Rady.
     * Uchwała w sprawie Komisji Rewizyjnej. 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 14. Zakończenie zebrania.  

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?